BACKMED – a kereskedelmi neve S.C. SHOPPER KINGDOM S.R.L., a jogi személy a román állampolgárság, amelynek székhelye Romániában, Bragadiru város, Ilfov megye, raul Vedea utca nr. 6, ro 33698318 adóregisztrációs kóddal, a Cégjegyzékhivatalnál bejegyezve. J23/2998/16.10.2014, telefon: 17009013.

Eladó – BACKMED

Vevő – lehet bármely természetes személy éves kor felett 16 vagy jogi személy, vagy bármely jogi személy, amely a megrendelést.

Ügyfél – lehet bármely természetes személy, aki elmúlt 16 éves vagy jogi személy, aki a TARTALOMhoz való hozzáféréssel rendelkezik vagy hozzáférést szerez, a BACKMED (elektronikus, telefon stb.) által biztosított bármely kommunikációs eszközzel, vagy a BACKMED és az azt létrehozó meglévő felhasználói megállapodás alapján.

Felhasználó – bármely 16 éven felüli természetes személy vagy a Honlapon regisztrált jogi személy, aki a Fiók létrehozásának folyamatával hozzájárult az oldal meghatározott feltételeihez az Általános Szerződési Feltételek részben.

Becenév – álnév, amellyel egy adott Felhasználó/Vevő/Vevő tartalmat adhat hozzá a Webhelyhez. A becenév a Felhasználó/Vevő webhelyének adataihoz van társítva "Felhasználónév" néven.

Számla – a Honlap azon része, amely egy e-mail címből és egy jelszóból áll, amely lehetővé teszi a Vevő számára a Megrendelés továbbítását, és amely információkat tartalmaz az Ügyfél/Vevő és a Vevő történetét illetően a Webhelyen (megrendelések, adószámlák, garanciaáruk stb.). A felhasználó felelős, és biztosítja, hogy a Fiók létrehozásakor megadott összes információ pontos, teljes és naprakész legyen.

Saját kosár – a Fiók azon része, amely lehetővé teszi a Vevő/Felhasználó számára, hogy olyan Árukat vagy Szolgáltatásokat adjon hozzá, amelyeket a hozzáadáskor vagy egy későbbi időpontban kíván megvásárolni; Ha az Árukat vagy Szolgáltatásokat nem a megrendelés megkötésekor vásárolják meg, a Vevő/Felhasználó az Eladó által az áruk és szolgáltatások nyomon követésére nyújtott szolgáltatáselőnyeit élvezi az Eladótól származó kereskedelmi kommunikáció igénybevételével.

Site - az online áruház házigazdája a webcím BACKMED.hu és aldomainjei.
Megrendelés – elektronikus dokumentum, amely az eladó és a Vevő közötti kommunikáció egyik formájaként avatkozik be, amelyen keresztül a Vevő továbbítja az Eladónak, a Honlapon keresztül azon szándékát, hogy árukat és szolgáltatásokat vásároljon a Honlapról.

Áruk és szolgáltatások – a Honlapon felsorolt bármely termék vagy szolgáltatás, beleértve a Megrendelésben említett termékeket és szolgáltatásokat, amelyeket az Eladó a Vevőnek a megkötött megállapodás eredményeként nyújt.

Kampány – az akció, hogy az Eladó által meghatározott korlátozott és előre meghatározott készlettel rendelkező áruk és/vagy Szolgáltatások véges száma kereskedelmi célokra mutasson.

Szerződés – az Eladó és a Vevő között létrejött távolsági szerződést jelöli, az eladó és a Vevő egyidejű fizikai jelenléte nélkül.
Tartalom – a következőket jelenti:
a Honlapon található minden olyan információ, amely elektronikus berendezésekkel látogatható, megtekinthető vagy más módon elérhető;
az Eladó által a Vevőknek elektronikus úton és/vagy bármely más rendelkezésre álló kommunikációs eszközzel küldött e-mail tartalma;
az Eladó alkalmazottja/munkatársa által bármilyen módon közölt információ, a Vevő, az általa megadott elérhetőségi adatok nak megfelelően;
az Árukkal és/vagy Szolgáltatásokkal kapcsolatos információk és/vagy az Eladó által egy bizonyos időszakban felszámított díjak;
az Árukkal és/vagy Szolgáltatásokkal kapcsolatos információk és/vagy olyan díjak, amelyet egy harmadik fél számít fel, amellyel az Eladó partnerségi megállapodást kötött, egy bizonyos időszakban;
az Eladóra vonatkozó adatok, vagy az Eladó egyéb privilegizált adatai.

Felülvizsgálat – egy Áru vagy Szolgáltatás tulajdonosának vagy kedvezményezettjének írásbeli értékelése, személyes tapasztalata és minőségi észrevételeinek megítélése, valamint annak megállapítása, hogy az Áru vagy a Szolgáltatás megfelel-e a gyártó által említett előírásoknak.

Értékelés – hogyan fejezheti ki a Felhasználó/Vevő elégedettségét egy termékkel kapcsolatban. Az értékelés csillagként van kifejezve, minden Jó egy csillagtól öt csillagig terjedő pontszámot kaphat. Ez az elégedettség ifoka mindig az Áru vagy Szolgáltatás felhasználó/Vevő általi felülvizsgálatához kapcsolódik.

Megjegyzés - Kritikai megbecsülés vagy megfigyelés egy felülvizsgálat vagy más megjegyzést.

Kérdés – a képlet a más felhasználók / vevők / vevők annak érdekében, hogy információt szerezzen az áruk vagy szolgáltatások az oldalon.

Válasz – írásos információ, amelyet a Felhasználónak/Vevőnek/Vevőnek továbbítanak, aki kérdést tett fel a Webhelyen, egy bizonyos Áru oldalán. A válasz egy olyan magyarázat, amelyet az egyik felhasználó/vevő/Vevő ad meg egy másik felhasználónak/vevőnek egy vitasorán.

Dokumentum – ezek az általános szerződési feltételek.

Kereskedelmi kommunikáció – bármilyen típusú küldött üzenet (például: e-mail/SMS/telefon/mobil push/webpush/etc.)  általános és tematikus információkat, az Ön által megvásárolttermékekhez hasonló vagy kiegészítő termékekre vonatkozó információkat, az ajánlatokra vagy promóciókra vonatkozó információkat, a "Fiókom/kosár" részben felsorolt árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat, valamint egyéb kereskedelmi közleményeket, például piackutatást és közvélemény-kutatásokat tartalmaz.
Tranzakció – beváltása vagy visszatérítése egy összeg értékesítéséből származó áru és / vagy szolgáltatás backmed, vevő, a szolgáltatások segítségével a kártya processzor által jóváhagyott Eladó, függetlenül a szállítási mód.

Zöld bélyegadó – az érték lejben kifejezve, amelyet az Eladó fizet az engedélyezett társaságnak az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak begyűjtésére, szállítására és hasznosítására/újrahasznosítására vonatkozó műveletek átvételével, a hatályos jogszabályok ban meghatározottak szerint.

Műszaki adatok – az áruk és szolgáltatások leírásában meghatározott összes előírás és/vagy leírás.

Kártyás fizetés – a Weboldalba integrált fizetési feldolgozó által nyújtott fizetési szolgáltatás, amelyet az Ügyfelek, a Felhasználók és/vagy a Vásárlók rendelkezésére bocsátottak a Honlapon keresztül online kártyás fizetés céljából.

2. SZERZŐDÉSES DOKUMENTUMOK
2.1. A Megrendelés nek a Honlapon történő regisztrálásával a Vevő beleegyezik abba, hogy az Eladó milyen kommunikációs formát (telefon vagy e-mail) alkalmaz, amelyen keresztül az Eladó kereskedelmi tevékenységét végzi.
2.2. A Vevőhöz a Megrendelés megtétele után kapott értesítés információként szolgál, és nem jelenti a Megrendelés elfogadását. Ez az értesítés elektronikus úton (e-mailben) vagy telefonon történik.
2.3. Az Eladó indokolt okokból fenntartja magának a jogot, hogy megváltoztassa a Megrendelésben szereplő áruk és/vagy Szolgáltatások mennyiségét. Ha ön módosítja a Megrendelésben szereplő Áruk és/vagy Szolgáltatások mennyiségét, a Megrendelés megtételekor értesíti a Vevőt az Eladó rendelkezésére bocsátott e-mail címen vagy telefonszámon, és visszaküldi a kifizetett összeget.
2.4. A szerződés az eladó és a Vevő között kötöttnek minősül, amikor a vevő kézhez vette az Eladótól, elektronikus levélben és/vagy SMS-ben a Megrendelés kézbesítéséről szóló értesítésről.
2.5. A Szerződés alapját az Eladó által a Honlapon megadott dokumentum és információk képezik, amellett, hogy az eladó vagy az Eladó szállítója által a megvásárolt árura kiadott jótállási igazolás.

3. ONLINE ÉRTÉKESÍTÉSI POLITIKA
3.1. A megrendeléshez való hozzáférés bármely Felhasználó/Vevő számára megengedett.
Indokolt okokból a BACKMED fenntartja magának a jogot, hogy korlátozza a Felhasználó/Vevő hozzáférését a megrendelés és/vagy az elfogadott fizetési módok némelyike érdekében, ha úgy ítéli meg, hogy a felhasználó/Vevő weboldalon tanúsított magatartása vagy tevékenysége alapján tevékenysége bármilyen módon sértheti a BACKMED-et. Ezen esetek bármelyikében a Felhasználó/Vevő kapcsolatba léphet a BACKMED ügyfélszolgálatával, hogy tájékoztassa a fenti intézkedések alkalmazásának okairól.

3.2. Az Eladóval való kommunikáció az Eladóval való közvetlen együttműködéssel érhető el, beleértve az online támogatást (Élő chat) vagy a Webhely "kapcsolat" részében említett címeket. Az eladó szabadon kezelheti a kapott információkat anélkül, hogy azt meg kellene indokolnia.
3.3 Az internetes hálózatról érkező szokatlanul nagy forgalom esetén a BACKMED fenntartja a jogot, hogy a Webhelyen belüli információk védelme érdekében manuálisan kérje meg a Felhasználókat/Vásárlókat, hogy manuálisan adják meg a captcha érvényesítési kódokat.

3.4. A BACKMED bizonyos időn belül és a rendelkezésre álló készlet keretein belül információkat tehet közzé a Honlapon az általa vagy bármely más olyan harmadik fél által gyakorolt Árukról és/vagy Szolgáltatásokról és/vagy promóciókról, amelyekkel a BACKMED partnerségi megállapodásokat kötött.

3.5. A Honlapon bemutatott Árukkal és/vagy Szolgáltatásokkal kapcsolatos minden díj lejben (HUF) van kifejezve, és tartalmazza az áfát.

3.6. A törvényben meghatározott feltételek mellett a Honlapon feltüntetett elektronikus áruk ára tartalmazza a zöld bélyegadót. Ha a Felhasználó/Vevő az Áru árához hozzáadott pontos összeg részleteit kéri, kapcsolatba lép a BACKMED Ügyfélkapcsolati Osztályával.

3.7. Online fizetések esetén az Eladó nem vagy nem tehető felelőssé a Vevőnél felmerülő többletköltségekért, beleértve, de nem kizárólagosan a kártya kibocsátó bankja által alkalmazott valutaátváltási díjakat, ha a kibocsátás pénzneme eltér a HUF-tól. A cselekvésért kizárólag a Vevő vállal felelősséget.

3.8 A Honlapon elérhető Áruk és/vagy Szolgáltatások leírásához használt minden információ (statikus/dinamikus képek/multimédiás prezentációk/stb.) nem jelent szerződéses kötelezettséget az Eladó részéről, amelyet kizárólag bemutatási célokra használnak fel.
3.9. Az Áru vagy Szolgáltatás megvásárlását követő 14 (tizennégy) nap elteltével a Vevőt felkérik, hogy regisztráljon a Megvásárolt Áruval vagy Szolgáltatással kapcsolatos Értékelést. A kérést a Vevő által a Fiókban megadott e-mail címre továbbítjuk. Ily módon a Vevő hozzájárul ahhoz, hogy tájékoztassa a többi lehetséges Felhasználót/ Ügyfelet/ Vevőt a Honlapon, és aktívan részt vesz az új Szolgáltatások fejlesztésében és az Áru jellemzőinek legteljesebb részletességével.

4. SZERZŐDÉSMegszűnÉSE ÉS ALVÁLLALKOZÁSBAADÁSA
4.1. Az Eladó a Megrendelés teljesítésével kapcsolatos Szolgáltatásokért harmadik felet is megkaphat és/vagy alvállalkozásba adhat a Vevő adataival, anélkül, hogy a Vevő hozzájárulása szükséges lenne. Az Eladó mindig felelős a Vevő minden szerződéses kötelezettségért.
 
5. INTELECTAT ÉS IPARI TULAJDONJOG
5.1. A preambulumban meghatározott tartalom, beleértve, de nem kizárólagosan a logókat, stilizált ábrázolásokat, kereskedelmi szimbólumokat, statikus képeket, dinamikus képeket, szöveget és/vagy multimédiás tartalmakat, a BACKMED kizárólagos tulajdona, amely az e tekintetben közvetlenül vagy közvetve (használati és/vagy közzétételi licencekkel) kapott valamennyi jog ra van fenntartva.
5.2. Az Ügyfél/Vevő/Felhasználó nem másolhat, terjesztés, közzététel, harmadik fél nek történő átadása, módosítás és/vagy más módon történő megváltoztatása, használata, kötése, kitettsége, bármely Tartalomnak az eredetitől eltérő környezetben történő felvétele, a Webhelyen kívüli tartalom felvétele, a Tartalom rakoncátorát jelző jelek eltávolítása, valamint a Tartalom sokszorosítása, módosítása vagy megjelenítése révén végzett anyagok továbbításában, értékesítésében, terjesztésében való részvétel, kivéve a BACKMED kifejezett írásbeli hozzájárulásával.
5.3. Minden olyan Tartalom, amelyhez az Ügyfél/Vevő/Felhasználó bármilyen módon rendelkezik és/vagy bármilyen módon hozzáfér, a Dokumentum hatálya alá tartozik, ha a Tartalmat nem kíséri a BACKMED és az azt, valamint a BACKMED által az adott Tartalomra vonatkozó hallgatólagos vagy kifejezetten megfogalmazott garancia nélkül.
5.4. Az Ügyfél/Vevő/Felhasználó csak személyes vagy nem kereskedelmi célból másolhat, ruházhat át és/vagy használhat fel Tartalmat, csak akkor, ha azok nem ütköznek a Dokumentum rendelkezéseivel.
5.5. Ha a BACKMED jogot ad az Ügyfélnek/Vevőnek/Felhasználónak arra, hogy a külön felhasználói szerződésben leírt formában használja azt a bizonyos tartalmat, amelyhez az Ügyfél/Vevő/Felhasználó a jelen szerződés alapján hozzáféréssel rendelkezik vagy ahhoz hozzáférést szerez, ez a jog csak a megállapodásban meghatározott tartalomra terjed ki, csak a szerződés meglétének időtartama alatt, vagy a weboldalon található tartalom, illetve a megállapodásban meghatározott időszak alatt, a meghatározott feltételeknek megfelelően, ha léteznek, és nem jelentenek szerződéses kötelezettségvállalást a BACKMED részéről az adott Ügyfélre/Vevőre/Felhasználóra vagy bármely más olyan harmadik félre, aki bármilyen módon hozzáfér/rendelkezik az ilyen tartalomátvitelével, és amely az ilyen tartalom eredményeként bármilyen módon sérülhet vagy sért. , a felhasználói szerződés lejárta alatt vagy után.
5.6. Az ügyfélnek, felhasználónak vagy Vevőnek bármilyen kommunikációs (elektronikus, telefon stb.) módon továbbított vagy általa hozzáféréssel, látogatással és/vagy megtekintéssel megszerzett tartalom nem minősül szerződéses kötelezettségnek a BACKMED és/vagy a BACKMED alkalmazottja/előállamának azon támogatója részéről, aki közvetítette a Tartalom továbbítását, ha van ilyen, az adott tartalomhoz.
5.7. Tilos a Tartalmat a jelen Dokumentum vagy a kísérő felhasználói megállapodás által kifejezetten engedélyezett céloktól eltérő célokra használni.

6. Parancs
6.1. Az Ügyfél/Vevő úgy rendelhet megrendeléseket a Honlapon, hogy a kívánt Árut és/vagy Szolgáltatásokat hozzáadja a bevásárlókosárhoz, és a Megrendelést a kifejezetten megadott módok egyikével fizeti ki. A bevásárlókosárba való bekerülést követően a Good és/vagy a Service megvásárolható, amennyiben raktáron áll rendelkezésre. A Jegy teljesítésének hiányában a szállítókocsihoz nem tartozik áru/szolgáltatás hozzáadása a bevásárlókosárhoz, nem jár a megrendelés regisztrációjával, hallgatólagosan az Áru/Szolgáltatás automatikus foglalásával.
6.2. A Megrendelés kitöltésével a Vevő beleegyezik abba, hogy az általa megadott, a vásárlási folyamathoz szükséges adatok helyesek, teljesek és igazak a Megrendelés leadásakor.
6.3. A Megrendelés kitöltésével a Vevő beleegyezik abba, hogy az Eladó bármilyen módon kapcsolatba léphet vele, bármilyen módon elérhető/az Eladó által jóváhagyott módon, bármilyen olyan helyzetben, amikor a Vevővel kapcsolatba kell lépnie.
6.4. Az Eladó a Vevő előzetes értesítését követően törölheti a Vevő által meghozott megbízást anélkül, hogy bármelyik fél nek a másikkal szemben bármilyen későbbi kötelezettsége lenne, vagy anélkül, hogy bármelyik fél kártérítést követelhetne a másiktól a következő esetekben:
6.4.1. online fizetés esetén a vevő kártyájának a kibocsátó bank általi el nem vétele, az ügylet;
6.4.2. A tranzakció érvénytelenítése a BACKMED által jóváhagyott kártyafeldolgozó által online fizetés esetén;
6.4.3. az Ügyfél/Vevő által a Honlapon megadott adatok hiányosak és/vagy helytelenek;

6.5. A Vevőnek joga van 14 naptári napon belül visszalépni a Megállapodástól, azaz visszaküldeni az Árutól vagy lemondani a Szolgáltatásról, indoklás nélkül és a szállításon kívül más költségek nélkül. Így a 34/2014 OUG szerint az Áru visszaadásának vagy a Szolgáltatásról való lemondásnak a időtartama a következő 14 napon belül lejár:
azon a napon, amikor a Vevő fizikailag birtokba veszi az utolsó Árut – ha a Vevő több terméket is megrendel egyetlen rendelésen keresztül, amelyet külön szállítanak ki
az a nap, amikor a Vevő fizikailag birtokba veszi az utolsó Árut vagy az utolsó részt – több tételből vagy részből álló termék szállítása esetén
6.6. Ha a Vevő úgy dönt, hogy eláll a Szerződéstől, kitöltheti az online talált visszaküldési űrlapot a következő helyen: https://bit.ly/2YN4fUI

6.7. Ha az Ügyfél/Vevő a szerződéstől való elállás törvényes időtartama alatt kéri a Megállapodástól való elállási határidőn belül történő visszavonását, akkor a terméket kísérő ajándékokat is vissza kell küldenie. A Megrendelés kifizetése esetén az Eladó az összeget a Vevő nek a Szerződéstől való elállásáról szóló értesítésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti. Az összeget a következőképpen kell visszaküldeni:
6.7.1. bankkártyával kifizetett megrendelések esetében -"visszatérítéssel arra a számlára, amelyről a kifizetéstörtént, vagy a visszaküldött termék értékével rendelkező utalvány létrehozásával;
6.7.2. az Op/iTransfer/ -> által banki átutalással vagy a visszaküldött termék értékével rendelkező utalvány létrehozásával kifizetett megbízások esetében;
6.7.3. A visszafizetett megrendelések visszatérítések után a termék értékét visszafizetik a vevő által továbbított bankszámlára, vagy a visszaküldött termék értékével ellátott utalványt hoznak létre.

6.8. Ha az Áru tért vissza olyan állapotban, ahol már nem lehet értékesíteni, mint az új (nyitott csomagolás, hiányzó tartozékok, az Áru sérült), fenntartjuk a jogot, hogy igényt díjat vissza az Áru az eredeti szakaszban, az esettől függetlenül, vagy hogy fedezze az árkülönbség értékesítéséből származó termék újralezárt, vagy a Vevő kérésére, mi újra hajó az Áru, a szállítási költségek viseli a Vevő.

A visszaküldött áruk értékének csökkenése
Mivel a távértékesítés esetében a Vevő nem tudja ellenőrizni az Árut a szerződés megkötése előtt, joga van elállni a szerződéstől. Ugyanebből az okból a Vevő az Általa megvásárolt Árukat az Áru jellegének, jellemzőinek és működésének meghatározásához szükséges mértékben tesztelheti és ellenőrizheti.
Az Áru jellegének, jellemzőinek és működésének meghatározása érdekében a Vevőnek ugyanúgy kell manipulálnia és ellenőriznie azokat, mint ahogy azt egy valódi fizikai üzletben megteheti. Például: A vevőnek csak egy ruhadarabot kell kipróbálnia, nem viselnie különböző alkalmakkor.
A Vevő csak az Áru értékének az Áruk jellegének, minőségének és működésének meghatározásához szükséges manipulációkból eredő csökkenéséért felelős.
Ha a Vevő az Elállási jogot gyakorolja, miután az Árut olyan mértékben használta, amely meghaladja azok jellegének, jellemzőinek és működési módjának meghatározásához szükséges korlátot, a Vevő felelős az Áru értékének csökkenéséért.
A Good dobozban található tartozékok (használati útmutatók, PC-k, kábelek stb.) a Jó doboz szerves részét képezik. Ennek eredményeképpen a Vevő köteles gyakorolni a szerződéstől való elállási jogát, hogy visszajuttassa azt az eredeti sértetlen csomagolásba, amelyet stretch műanyag csomagolófóliával vagy kartondobozba csomagolva (nincs ráragasztott címke, vágások, törések stb.) és annak tartozékaival együtt.
A kopás jeleit mutató visszatérő áruk (foltok, karcolások, kanyarok, repedések, ütések stb.) csak a megfelelőség bekerülése után fogadhatók el, beleértve a fertőtlenítés, a kozmetálás, a javítás, a sérült alkatrészek cseréje és a termék újracsomagolásaként történő értékesítés kereskedelmi formájának értékesítését. A végső értéket a kicserélendő alkatrészek értéke és a felújítási munka alapján, vagy az új termék eredeti értéke és a felhasznált termék viszonteladási értéke közötti különbség alapján kell meghatározni.
Az Áru értékének az Áruk jellegének, minőségének és működésének meghatározásához szükséges tőlük eltérő mértékű csökkenése a Vevő felelőssége. Az egyértelműség kedvéért, a Visszaküldött Áru teljes árából az Eladó megtart egy pénzösszeget, amely az Áru értékének az Áru eredeti értékének 5-50%-ával való csökkenését képviseli, az esettől függ. A csökkentési díj összegét a Visszaküldött Áru kézhezvételét követően közöljük a Vevővel.

6.9. Ha a Vevő által megrendelt Áru és/vagy Szolgáltatás nem szállítható az Eladó által, az Eladó erről tájékoztatja az Ügyfelet/Vevőt, és a Vevő számlájára visszajuttatja a Jó és/vagy szolgáltatás ellenszolgáltatását, legfeljebb 7 (hét) napon belül attól a naptól számítva, amikor az Eladó tudomást szerzett erről a tényről, vagy attól a naptól kezdve, amikor a Vevő kifejezetten kifejezte a Szerződés felmondására irányuló szándékát.

7. OLYAN ÁRUK/SZOLGÁLTATÁSOK, AMELYEK ESETÉBEN NEM BIZTOSÍTJÁK AZ ELÁLLÁSI JOGOT
7.1. A következők mentesülnek a megállapodásból való kilépés joga alól:
7.1.1. szolgáltatási szerződések a szolgáltatások teljes körű nyújtását követően, ha a teljesítés a Vevő kifejezett előzetes hozzájárulásával kezdődött, és miután megerősítette, hogy tudomást szerzett arról, hogy elveszíti az elállási jogát, miután az eladó teljes mértékben teljesítette a Szerződést;
7.1.2. olyan Áruk és/vagy Szolgáltatások értékesítése, amelyek ára a pénzügyi piac azon ingadozásaitól függ, amelyeket az Eladó nem tud ellenőrizni, és amelyek az elállási időszak alatt történhetnek;

7.1.3. a Vevő által megadott vagy egyértelműen testre szabott termékértékesítés;
7.1.4. olyan termékértékesítés, amely valószínűleg romlik vagy gyorsan lejár;
7.1.5. olyan sealed áruk értékesítése, amelyeket egészségügyi vagy higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni, és amelyeket a Vevő felbontotta;
7.1.6. olyan termékértékesítés, amely a szállítást követően jellegüknél fogva elválaszthatatlanul keveredik más elemekkel;
7.1.7. olyan alkoholtartalmú italok szállítása, amelyek árát a szerződés megkötésekor állapodtak meg, és amelyek leszállítása 30 (harminc) nap előtt nem teljesíthető, és amelynek tényleges értéke a piac olyan ingadozásaitól függ, amelyet az Eladó nem tud ellenőrizni;
7.1.8. szerződések, amelyek ben a Vevő kifejezetten kérte az Eladót, hogy menjen el otthonába sürgős javítási vagy karbantartási munkák elvégzésére. Ha az ilyen látogatás alkalmával az Eladó a Vevő által kifejezetten kért szolgáltatásoktól eltérő szolgáltatásokat nyújt, vagy a karbantartási vagy javítási munkák elvégzéséhez nélkülözhetetlen pótalkatrészeken kívül más Árut is nyújt, az elállási jog az ilyen Szolgáltatásokra vagy Kiegészítő árukra vonatkozik;
7.1.9. lezárt hang- vagy videofelvételek vagy lepecsételt szoftver értékesítése, amelyet a szállítás után feloldottak;
7.1.10. újságok, folyóiratok és folyóiratok biztosítása, az ilyen kiadványok szolgáltatására vonatkozó előfizetési szerződések kivételével;
7.1.11. olyan digitális tartalom szolgáltatása, amelyet nem anyagi adathordozón szállítanak, ha a szolgáltatás a Vevő kifejezett előzetes hozzájárulásával kezdődött, és miután meggyőződött arról, hogy elveszíti az elállási jogát.

8. Adatvédelmi
8.1. A BACKMED fenntartja az Ön által megadott bármilyen jellegű információ bizalmas kezelését. A megadott információk nyilvánosságra hozatala csak az e dokumentumban meghatározott feltételek mellett történhet.
8.2. A Vevő/Vevő az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem nyilatkozhat nyilvános nyilatkozatot, promóciót, sajtóközleményt vagy más, harmadik félnek történő közlést a Megrendeléssel/Szerződéssel kapcsolatban.
8.3. Az információk vagy anyagok ezen a weboldalon keresztül történő továbbításával Ön korlátlan és visszavonhatatlan hozzáférést biztosít az Eladó számára, hogy felhasználja, sokszorosítsa, megjelenítse, módosítsa, továbbítsa és terjessze ezeket az anyagokat vagy információkat. Ön azt is elfogadja, hogy az Eladó saját érdekében szabadon felhasználhatja ezt az információt, ötletet, koncepciót, know-how-t vagy technikát, amelyet Ön küldött nekünk a Webhelyen keresztül. A BACKMED-re nem vonatkoznak az elküldött információk titkosságával kapcsolatos kötelezettségek, kivéve, ha a hatályos jogszabályok további előírásokat írnak elő.

9. KERESKEDELMI KOMMUNIKÁCIÓ
9.1. A Vevő/Felhasználó/Ügyfél bármikor megváltoztathatja az Eladónak a Kereskedelmi Kommunikációért Adott megállapodással kapcsolatos opcióját, amely általános és tematikus információkat tartalmaz, beleértve az ajánlatokra vagy promóciókra vonatkozó információkat is, az alábbiak szerint:
9.1.2. az Eladótól kapott Kereskedelmi Kommunikációban megjelenő leiratkozási link elérésével; Vagy
9.1.3. kapcsolatba lépve az Eladóval.
9.2. Azáltal, hogy az Árukat vagy Szolgáltatásokat a "Kosárom" szakaszba adja, az Eladó kereskedelmi közleményeket biztosít a Vevőnek/Felhasználónak a következőkre vonatkozóan:
– a "Kosármacom" című szakaszban hozzáadott Áruk vagy Szolgáltatások árának módosításakor,
– az "Áru- vagy Szolgáltatáskosár" szakaszban szereplőajánlásokhoz hasonló ajánlásokra,
– az áruk vagy szolgáltatások létezésére a "Kosárom" részben, és
– A készletrendelkezésre állási termékek vagy szolgáltatások a "Kosármacom" részben található.

9.3. Egy Áru vagy Szolgáltatás megvásárlásakor az Eladó kereskedelmi közleményeket biztosít a Vevőnek/Felhasználónak a következőkre vonatkozóan:
– a Megvásárolt Árukkal vagy Szolgáltatásokkal együtt történő alkalmazásra ajánlott árukra vagy szolgáltatásokra vonatkozó javaslatok.
9.4. Az Ügyfél/Felhasználó bármikor leiratkozhat a 9.3. a BACKMED-től kapott kereskedelmi üzenetekben megjelenő leiratkozási link elérésével vagy a BACKMED-vel való kapcsolatfelvételsel.
9.5. Az áruk és szolgáltatások kínálatának és a vásárlási élménynek a javítása érdekében felhasználjuk az Ön adatait is. piackutatás és közvélemény-kutatások lefolytatására. Az e piackutatásból és közvélemény-kutatásokból származó információkat nem reklámcélokra, hanem csak a fent említettekben használjuk fel. Az Ön válaszai piackutatás és közvélemény-kutatások nem kapcsolódnak az Ön identitásához. és nem is teszik közzé. Ön bármikor tiltakozhat az adatok piackutatási és közvélemény-kutatási célokra történő felhasználása ellen, ha hozzáfér az üzenetben megjelenő leiratkozási linkhez, vagy kapcsolatba lép a BACKMED-vel.

10. TÉNYELLENŐRZÉS – FIZETÉS 
10.1. A www.BACKMED.hu honlapján feltüntetett Áruk és Szolgáltatások árai tartalmazzák a T.V.A.-t a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
10.2. Az árat, a fizetési módot és a fizetési határidőt minden megrendelés ben meg van határozva. Az Eladó számlát állít ki a Vevő nek a szállított Árukról és Szolgáltatásokról, a Vevő kötelezettsége az, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően megadja a számla kiállításához szükséges összes információt.
10.3. Az Eladó elküldi a Vevőnek a BACKMED által értékesített Árukat és/vagy Szolgáltatásokat tartalmazó Megrendelésre vonatkozó számlát,
10.4. A Megrendeléssel kapcsolatos számla helyes közléséhez a Vevő köteles megadni a számla kiállításához szükséges összes információt.

10.5. A Megrendelés elküldésével a Vevő vállalja, hogy elektronikus formában, elektronikus levélben, a Megrendelésben említett e-mail címen vagy fizikai formátumban (a csomagon belül) megkapja a számlákat.

10.6. Ha a megrendelés kézhezvételétől számított 48 órán belül nem kapja meg ezt az információt, kérjük, értesítsen minket a contact@BACKMED.hu e-mail címen.

10.7, A BACKMED által elfogadott fizetési módok a következők: Fizetés hitelkártyával vagy betéti kártyával, készpénzes fizetés szállításkor, Előleg fizetési megbízással.

10.7.1. Hitelkártyával vagy betéti kártyával történő fizetés
A fizetési adatokat érvényes hitel- vagy bankkártyával adhatja meg a megrendeléskor.
A Felhasználó/Vevő fizetési kártya adatai nem lesznek hozzáférhetők a BACKMED számára, és nem fogják azokat a BACKMED vagy a Webhelybe integrált fizetésfeldolgozó tárolja, hanem csak a Tranzakcióengedélyezési Intézmény vagy más, kártyaazonosító adattárolási szolgáltatások nyújtására jogosult szervezet, amelyről a Felhasználó/Vevő személyazonosságát az adatbevitel előtt tájékoztatják.
A kártyaadat-tárolási szolgáltatások nyújtására jogosult szervezet a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, a LUXEMBURG joga szerint letelepedett és működő társaság, amely a következő címen van bejegyezve: L-1150 Luxembourg.

10.7.2. Készpénzes fizetés szállításkor
Az áruk átvételekekén készpénzben is fizethet. Ehhez a fizetési módhoz lehetséges, hogy a BACKMED további díjat számít fel, amely összeget a "Kosár" szakaszban mutat be a megrendelés befejezése előtt.

10.7.3. Előleg fizetési megbízással
Ha a megrendelni kívánt árut fizetési megbízással előre szeretné megrendelni, kérjük, ezt a "Kosár" oldalon található űrlap "Megjegyzések" részében említse meg a megrendelés helyének feltüntetésekekekidőpontjában.
A megrendelés leadása után e-mailben, elektronikus formában megkapja a számlát és a fizetés minden szükséges részletét. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a megrendelt árut csak akkor szállítjuk, ha a pénz belép a számlán feltüntetett BACKMED számlára.11. ÉLŐ ÁRUK
11.1. A BACKMED által értékesített áruk és szolgáltatások szállítási feltételei a Szállítás és fizetés részben találhatók.
11.2. Az eladó biztosítja az Áruk megfelelő csomagolását és biztosítja a kísérő okmányok továbbítását.
11.3. Az Eladó az Árut és a Szolgáltatásokat csak Románia területén szállítja.

12. Garancia
12.1. A BACKMED által forgalmazott valamennyi áru – a visszazárt áruk kivételével – a vonatkozó jogszabályoknak és a gyártók kereskedelmi szabályzatának megfelelő garanciális feltételekben részesül. Az áruk újak (kivéve a resealed árukat) az eredeti csomagolásban, és az egyes gyártók által engedélyezett forrásokból származnak.

12.2. A BACKMED által értékesített és leszállított áruk esetében a jótállási igazolásokat vagy közvetlenül a gyártó bocsátja ki, vagy az S.C. SHOPPER KINGDOM S.R.L. bocsátja ki.

12.3. A termékgarancia-tanúsítvány hiányát a TERMÉK KÉZhezvételétől számított 48 órán belül be kell jelenteni a contact@backmed.hu e-mail címen. A későbbi beterjesztéseket nem veszik figyelembe.

12.4. A megvásárolt TERMÉK/TERMÉKEK hiányosságaival kapcsolatos panaszok email:contact@backmed.hu vagy telefonon tehetők fel a 17009013 telefonszámon.

12.5. Az ÜGYFÉL köteles elismerni és betartani a garanciatanúsítványban foglalt rendelkezéseket, ellenkező esetben fennáll a termékgarancia elvesztésének veszélye.

12.6. Dokumentumok:
Backmed termékgarancia-tanúsítvány – letöltés
Backmed termékmegfelelőségi garancia – letöltés
Megfelelőségi nyilatkozat – letöltés

13. AZ ÁRUK VAGYONÁNAK ÁTRUHÁZÁSA
13.1. Az Áru tulajdonjoga a szállításkor, a Vevőtől a Megrendelésben megjelölt helyre történő fizetés után kerül át (megegyezés a megrendelésben megjelölt helyre – a futár által biztosított szállítási okmány aláírása vagy az adószámlán az átvétel aláírása az Eladó személyzete által teljesített szállítások esetén).


14. Felelősség

14.1. Az Eladó nem vállal felelősséget semmilyen olyan kárért, amelyet a Vevő vagy bármely harmadik fél szenvedhet el abból eredően, hogy az Eladó teljesítette a Megrendelésből eredő kötelezettségeit, valamint az Áruk és Szolgáltatások szállítás utáni használatából és különösen azok elvesztéséből eredő károkért.

14.2. A BACKMED nem vállal felelősséget semmilyen olyan kárért, amelyet az ÜGYFÉL vagy bármely harmadik fél szenvedhet a Honlapon forgalmazott termékek használatából eredően

14.3. Ez az oldal kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, és nem célja, hogy bármilyen betegség esetén diagnózist, kezelést vagy profilaxist biztosítson. Az oldal nem helyettesíti a szakemberek által nyújtott professzionális orvosi szolgáltatásokat. 

14.4. Ha önnek egészségügyi problémái vannak vagy gyanítják, javasoljuk, hogy először is forduljon orvoshoz. Az oldal nem helyettesíti a konzultációés orvosi rendelvények. 

14.5. A SITE által forgalmazott valamennyi terméket szakképzett szakembernek vagy személyzetnek kell beállítania. ellenkező esetben a Shopper Kingdom srl nem vállal felelősséget.

14.6. Az eladó nem vállal felelősséget a termékek gyártó vagy szállító által leírt meghibásodásából eredő károkért.15. A SZEMÉLYES JELLEGŰ ADATOK PRELUCRATION
15.1. Kérjük, olvassa el a személyes adatok feldolgozására vonatkozó adatvédelmi szabályzatot, amely a jelen Dokumentum részét képezi.

16. 17. COOKIE-k fllsiation
16.1. Lásd a cookie-kra vonatkozó szabályzatot, amely a jelen dokumentum részét képezi.

17. FORTA MAJORA
17.1. Egyik fél sem felelős szerződéses kötelezettségeinek nem teljesítéséért, ha az ilyen időben történő végrehajtás elmaradása és/vagy ennek megfelelő módon, részben vagy egészben vis maior esemény nek tulajdonítható. A vis maior a felek ellenőrzésén kívül álló, előre nem látható esemény, amelyet nem lehet elkerülni.
17.2. Ha az esemény bekövetkezésétől számított 15 (tizenöt) napon belül az esemény nem szünteti meg az egyes feleket, joga van értesíteni a másik felet a szerződés teljes megszüntetéséről anélkül, hogy bármelyikük bármilyen más kártérítést követelhetne.
18. ALKALMAZANDÓ JOG – Joghatóság
18.1. Ez a szerződés a római jog hatálya alá tartozik. Az eladó és a Felhasználók / Vevők között felmerülő vitákat békés úton kell rendezni, vagy ha ez nem lehetséges, a vitákat a bukaresti illetékes román bíróságok rendezik.

  • Eredeti Eredeti Termékek
  • Prémium Minőség
  • 2 éves Garancia
  • Ingyenes szállítás